دستگاه‌های سفارشی

  • انواع دستگاه‌های تست قطعات خودرو و لوازم خانگی
  • طراحی و شبیه‌سازی کل مکانیزم‌ها و ماشین با نرم‌افزارهای مهندسی به‌صورت ۳بعدی
  • ساخت قطعات با تجهیزات دقیق و پیشرفته
  • درنظرگرفتن کلیه موارد ایمنی، نگهداری و تعمیرات دستگاه
  • فیلتر ها